Servicii

Externalizarea procesului de calcul salarial

Serviciile lunare pe care vi le oferim în cadrul externalizării procesului de calcul salarial sunt următoarele:

 • Accesul companiei client pe portalul ProNous – Modul Pontaj electronic;
 • Preluarea, verificarea și procesarea datelor primare;
 • Efectuarea calculului salarial și al taxelor către bugetul de stat;
 • Efectuarea calculului și lansarea comenzii pentru acordarea tichetelor de masă;
 • Întocmirea borderourilor pentru împărțirea tichetelor de masa;
 • Generarea notelor contabile;
 • Generarea fișierelor necesare virării salariilor pe card;
 • Generarea statelor de plată și a rapoartelor aferente;
 • Generarea și depunerea declarației 112;
 • Generarea adeverințelor anuale de venit;
 • Întocmirea și raportarea formularelor statistice;
 • Livrarea buletinelor salariale confidențiale;
 • Generarea de rapoarte specifice, în formatul cerut de Beneficiar;
 • Consultanță în domeniul salarizării;

Externalizarea procesului de administrare de personal

Serviciile pe care vi le oferim în cadrul externalizării procesului de administrare de personal sunt următoarele:

 • Întocmirea documentelor necesare angajării;
 • Întocmirea documentelor necesare modificării contractelor de muncă;
 • Întocmirea documentelor necesare încheierii contractelor de muncă;
 • Emiterea adeverințelor de personal (medic, banca, venit, etc);
 • Gestionarea bazei de date a angajaților în format electronic;
 • Gestionarea Registrului General de Evidenta al Salariaților în format electronic și raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de muncă București (ITMB);

Pentru a putea inițializa în mod corespunzător serviciile de administrare de personal, vor trebui efectuate următoarele operațiuni:

 • Întocmirea unui raport de audit privind situația documentelor HR la momentul inițializării și completarea acestora cu documentele care lipsesc;
 • Stabilirea și implementarea în aplicație a rapoartelor specifice beneficiarului;
 • Training pentru utilizarea portalului ProNous;

Servicii inițializare:

 • Analiza procesului de salarizare, configurarea aplicației de salarizare și importul datelor;
 • Calculul salariilor în paralel cu aplicația existentă la client pentru o lună;
 • Verificarea și rezolvarea neconcordantelor;
 • Întocmirea și aprobarea specificațiilor procesului de salarizare;
 • Stabilirea și aprobarea rapoartelor necesare Beneficiarului;
 • Stabilirea și aprobarea procedurilor lunare de lucru (flux de informații, termene, responsabilități, etc);