Programul Kurzarbeit, detalii si clarificari

Programul Kurzarbeit, detalii si clarificari

Programul Kurzarbeit, detalii si clarificari

Programul Kurzarbeit se refera la un program redus de lucru, ce a fost implementat inca din august 2020, si care a fost modificat recent in Parlament. Cuvantul vine din Germania si se refera la un model economic folosit de acum 110 ani, in timpul celor doua razboaie mondiale, precum si in timpul crizei din 2008. O definitie generala a programului ar fi ca salariatul lucreaza o anumita perioada mai putin sau deloc, salariul primit este proportional cu perioada lucrata si este scutit de taxe, iar statul preia partial diferenta pana la salariul intreg.

Datele programului se regasesc in OUG 132/2020. Programul a fost revizuit si s-au publicat normele de aplicare valabile pana in data de 30 iunie 2021. Astfel, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca al salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara prevazuta in contractul individual de munca. Inainte de a aplica aceasta masura este necesara informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau, dupa caz, a salariatilor. In acordul incheiat cu acestia este necesar a se preciza procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca.

Masura de reducere a timpului de lucru poate fi folosita, conform Art. 1 (1) „pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu.”

Conform Art 1 (3) „Reducerea timpului de munca in conditiile prevazute la  R alin. (1) se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel putin 5 zile lucratoare, cuprinse in perioada de 30 de zile calendaristice, incepand cu prima zi de aplicare efectiva a masurii. Reducerea timpului de muncă se aplica si in cazul programului de muncă in ture, precum si in cazul programului de muncă inegal. (4) Angajatorul poate modifica programul de munca ori de cate ori este necesar, cu obligatia de a justifica o astfel de modificare, in limitele prevazute la alin. (2).”

Programul Kurzarbeit precizeaza ca in perioada in care angajatii sunt afectati de aceasta masura, ei primesc o indemnizatie de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.  Aceasta indemnizatie este platita de catre angajataor din fondul de salarii, urmand a fi decontata din bugetul asigurarilor pentur somaj.

Documentele necesare pentru decontararea indemnizatiei se depun pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, precum si a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social. Aceste documente sunt:

  • copie a deciziei de reducere a timpului de lucru si dovada aducerii acesteia la cunostinta salariatilor
  • declaratie pe proprie raspundere a angajatorului din care sa reiasa motivele economice ce au dus la impunerea masurii de reducere a timpului de lucru
  • copie cu acordul incheiat cu organizatia sindicala indreptatita sa negocieze contractul colectiv de munca sau cu reprezentantii salariatilor, sau copie dupa informarea angajatilor, acolo unde nu exista sindicat sau reprezentanti ai salariatilor
  • lista persoanelor ce urmeaza sa beneficie de indemnizatie
  • copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei

In toata perioada in care programul Kurzarbeit este implementat in cadrul unei companii, angajatorul nu are voie sa efectueze concedieri colective. De asemenea nu are voie sa faca angajari suplimentare pentru a acoperi perioada de lucru redusa, nici sa externalizeze catre o alta firma serviciul pentru care s-a aplicat reducerea timpului de lucru. Pentru posturile afectate de aceasta masura se pot face angajari, daca este necesara inlocuirea uni angajat ce isi incheie relatiile contractuale de munca cu societatea.